امنیت مدارس

۲۷ شهریور ۱۳۹۷  |
با وجود بحث ‌ها و مذاکرات عمومی متعدد درمورد حوادث تیراندازی در مدارس جهان، حقیقت آن است که خطر حملات مسلحانه در مؤسسات آموزشی همچنان خارج از کنترل می ‌باشد. حادثه‌‌ ی اخیر در مدرسه ‌ای در ایالت ایندیانا، اثباتی بر این حقیقت است...
ادامه این مطلب را در بخش مقالات در بالای سایت مطالعه کنید.
© All Rights Reserved By donyaye-hefazat.com , 2008
طراحی وب